KONTAKT

inż. RAFAŁ BORKOWSKI

telefon: +48 790 512 339
mail: borkowski@inzynieriaakustyczna.pl

mgr inż. MACIEJ MAJEWSKI

telefon: +48 796 530 978
mail: majewski@inzynieriaakustyczna.pl

Pomiary i adaptacja akustyczna pokoju odsłuchowego w Krotoszynie

Celem projektu były pomiary i adaptacja akustyczna pokoju odsłuchowego. Głównym problemem było dudnienie oraz fale stojące o niskich częstotliwościach.

Zastosowana adaptacja akustyczna musiała spełniać następujące kryteria:

  • tłumienie niskich częstotliwości - w tym celu zastosowano pochłaniacze szerokopasmowe nastrojone do niskich częstotliwości

  • rozproszenie średnich i wysokich częstotliwości, aby zapewnić równomierne wypełnienie pomieszczenia polem akustycznym - w tym przypadku użyto rozpraszaczy binarnych

  • estetyka - pokój odsłuchowy jest również sypialnią

Wykonano pomiary czasu pogłosu oraz zaproponowano adaptację akustyczną pokoju.

Otrzymane wyniki w pomiarze weryfikującym pokazały, że pochłaniacze spełniły swoje zadania i zaobserwowano wyraźny spadek czasu pogłosu poniżej 250 Hz oraz szybsze wybrzmiewanie wspomnianych częstotliwości. Zastosowane ustroje spełniły postawione przed nimi wymagania - wyrównanie czasu pogłosu w całym paśmie częstotliwości (125 - 8000 Hz) oraz silna redukcja czasu pogłosu i czasu wybrzmiewania dla częstotliwości 63 i 125 Hz, co spowodowało spadek energii niskich częstotliwości i w konsekwencji zniwelowało niekorzystne fale stojące oraz dudnienia.

Obiektywnie wyznaczonej na podstawie obliczeń poprawie warunków akustycznych w pomieszczeniu towarzyszyło subiektywne odczucie polepszenia tychże warunków odsłuchowych, o czym świadczy opinia Klienta:

"Dziękuje bardzo za pomiary. Niezależnie od nich subiektywnie można stwierdzić, ze uporczywe dudnienie po prostu znikło, a całość przekazu dźwiekowego zyskała na barwie, żywości i kulturze brzmienia. Czyli mówiąc krótko - udało się. Będę Was polecał wszystkim.

Pozdrawiam serdecznie!"

Pan Tomek, 30.05.2015