KONTAKT

inż. RAFAŁ BORKOWSKI

telefon: +48 790 512 339
mail: borkowski@inzynieriaakustyczna.pl

mgr inż. MACIEJ MAJEWSKI

telefon: +48 796 530 978
mail: majewski@inzynieriaakustyczna.pl

Pomiar i adaptacja akustyczna sali prób Orkiestry Dętej w Centrum Kultury Gminy Markowa w Markowej

Celem projektu były pomiary i adaptacja akustyczna sali prób Orkiestry Dętej w Centrum Kultury Gminy Markowa. Głównym problem występującym w sali było echo trzepoczące oraz zbyt długi czas pogłosu. Subiektywne odczucia zweryfikowano obiektywnymi pomiarami akustycznymi.

Przy wyborze rozwiązań akustycznych kierowano się nie tylko ich walorami akustycznymi, a również estetyką, łatwością utrzymania czystości oraz aspektem finansowym.

Wykonano pomiary akustyczne wraz z analizą. Na ich podstawie wykonano symulacje projektu adaptacji akustycznej sali prób. Należało wyrównać i dostosować czas pogłosu do zaleceń dla tego typu sali. Do tego celu użyto gładkich i perforowanych płyt gipsowo-kartonowych.

Ponadto w celu zapewnienia równomiernego pola akustycznego w sali i odpowiedniego rozproszenia pierwszych odbić oraz uwzględniając umiejscowienie orkiestry dętej w sali (jej odległości od ścian i sufitu) i częstotliwości przez nią emitowane zdecydowano się na użycie jednowymiarowych rozpraszaczy Shroedera. Zaprojektowano i stworzono dwa rodzaje dedykowanych ustrojów dopasowane do potrzeb klienta i spełniające wyżej wymienione założenia. Indywidualnie „nastrojone” do sali rozpraszacze nie tylko były idealnie dopasowane do obiektu pod względem parametrów akustycznych, ale również zapewniły oszczędność finansową i spełniły wymóg estetyki.

Każdy z wariantów omówiono z klientem i wybrano optymalny. Następnie wykonano montaż adaptacji akustycznej oraz pomiary weryfikujące. Adaptacja akustyczna spełniła swoje wymagania. Otrzymano wyrównany czas pogłosu w paśmie 250 - 8000 Hz mieszczący się w granicach założonego błędu. Ponadto uzyskano znaczącą poprawę dla częstotliwości 125 Hz.

Najlepiej o poprawie akustyki sali prób Orkiestry Dętej, wysokim poziomie naszych usług oraz o naszej solidności, fachowości i terminowości zaświadczy list referencyjny podpisany przez Dyrektora Centrum Kultury Gminy Markowa Pana Jana Kiliana, który wyraża opinię, że jesteśmy godni polecenia.